TEMPORAL / Cronos vs. Cromos. 2011 Series

“Cronos vs. Cromos”  està format per díptics que proposen un joc visual entre el present i el passat, en un procés d’apropament-allunyament entre la imatge superior ( fotografies de barreres temporals que separen el present del futur ), moguda captant el temps amb filtres de colors,  nítida i ampliada, i la inferior, la mateixa transferida, reduïda i travessada per grafismes, traços, regalims sinuosos: rastres de moments vitals que neixen i moren, però que han deixat enregistrat tot el seu recorregut temporal i emotiu sobre el paper.  Lluís Estopiñan

De "Diàlegs a l'espai", al catàleg "TEMPORAL". 2012.  Arnau Puig ( filòsof i crític d'art )

"Així tenim Cronos vs. cromos, una sèrie biunívoca en tant que imatges plàstiques genèricament de procedència fotogràfica, però amb intervencions d’assemblatge que alteren les similituds i on hi ha invasió o transgressió d’espais [no oblidem en cap moment que Estopiñan practica una pintura estretament associada en la seva aplicació al record i a les adquisicions innovadores plàstiques que aporti el temps  (l’espai-temps de què hem parlat abans) en l’acte mateix de la creació], en què la gestualitat pictòrica imposa realitats plàstiques que creen àmbits perceptius autòctons i autònoms, i bipolars (dues imatges plàstiques per a una mateixa impressió-associació compositiva inicial).

Passant a la paronímia estrictament lèxica, verifiquem que en l’àmbit plàstic juga amb la simultaneïtat d’una cacofonia: cronos, referència al temps, i cromos, referència al color. La cacofonia lingüística no pot amagar que la cromaticitat de la imatge és funció i relació del temps que ajuda a oferir-la. La cromaticitat és temps i el temps es manifesta per la presència de la cromaticitat. Un present i un passat interactuen constantment i també, si es vol, un present i un futur: el color i el temps van estretament associats en la possible al·legoria o en la simbòlica que s’hi vulgui introduir. Observem doncs amb atenció aquesta sèrie i penetrarem pregonament en la seva presència plàstica."

© 2023 Lluís Estopiñan
lluis@estopinyan.com
www.estopinyan.com

disseny · avís legal · política cookies