Return to Sender

 

 

"Return to Sender"

On the concept of recovery, intervention and return to the sender, making it public, of images from old anonymous photographic material.

The stamps introduce a signifier of double communication, both postal and artistic object, and a certain play with the concepts of value, power, validation, and plastic counterpoint.

____________

"Retornar al remitent"

Sobre el concepte de recuperació, intervenció i retorn al remitent, fent-ho públic, d'imatges procedents de material fotogràfic anònim antic.

Els segells introdueixen un significant de doble comunicació, postal i d'objecte artístic, i un cert joc amb els conceptes de valor, poder, validació i contrapunt plàstic.

 

 

 

© 2024 Lluís Estopiñan
lluis@estopinyan.com
www.estopinyan.com

disseny · avís legal · política cookies