Lluís Estopiñan

TEMPORAL / Cronos vs. Cromos. 2011 Series ( 14 images )

“Cronos vs. Cromos”  està format per díptics que proposen un joc visual entre el present i el passat, en un procés d’apropament-allunyament entre la imatge superior ( fotografies de barreres temporals que separen el present del futur ), moguda captant el temps amb filtres de colors,  nítida i ampliada, i la inferior, la mateixa transferida, reduïda i travessada per grafismes, traços, regalims sinuosos: rastres de moments vitals que neixen i moren, però que han deixat enregistrat tot el seu recorregut temporal i emotiu sobre el paper.  Lluís Estopiñan

De "Diàlegs a l'espai", al catàleg "TEMPORAL". 2012.  Arnau Puig ( filòsof i crític d'art )

"Així tenim Cronos vs. cromos, una sèrie biunívoca en tant que imatges plàstiques genèricament de procedència fotogràfica, però amb intervencions d’assemblatge que alteren les similituds i on hi ha invasió o transgressió d’espais [no oblidem en cap moment que Estopiñan practica una pintura estretament associada en la seva aplicació al record i a les adquisicions innovadores plàstiques que aporti el temps  (l’espai-temps de què hem parlat abans) en l’acte mateix de la creació], en què la gestualitat pictòrica imposa realitats plàstiques que creen àmbits perceptius autòctons i autònoms, i bipolars (dues imatges plàstiques per a una mateixa impressió-associació compositiva inicial).

Passant a la paronímia estrictament lèxica, verifiquem que en l’àmbit plàstic juga amb la simultaneïtat d’una cacofonia: cronos, referència al temps, i cromos, referència al color. La cacofonia lingüística no pot amagar que la cromaticitat de la imatge és funció i relació del temps que ajuda a oferir-la. La cromaticitat és temps i el temps es manifesta per la presència de la cromaticitat. Un present i un passat interactuen constantment i també, si es vol, un present i un futur: el color i el temps van estretament associats en la possible al·legoria o en la simbòlica que s’hi vulgui introduir. Observem doncs amb atenció aquesta sèrie i penetrarem pregonament en la seva presència plàstica."


Cronos vs. Cromos 01 I
Cronos vs. Cromos 02 I
Cronos vs. Cromos 03 III
Cronos vs. Cromos 04 II
Cronos vs. Cromos 05
Cronos vs. Cromos 06 II
Cronos vs. Cromos 07
Cronos vs. Cromos 08
Cronos vs. Cromos 09 II
Cronos vs. Cromos 10 I
Cronos vs. Cromos 11 I
Cronos vs. Cromos 12
Cronos vs. Cromos 13
Cronos vs. Cromos 15 I
Lluís Estopiñan · lluis@estopinyan.com · www.estopinyan.com