Lluís Estopiñan

ReVers_C ( 2 imatges )

En aquesta sèrie, parteixo de la idea de " l'altra cara " de les coses o persones, recontextualitzo i dono nou significat a imatges i suports, i hi voldria reflexionar sobre la inestabilitat i inabastabilitat dels records.

La sèrie "C" consta de grans formats sobre tela, de 96 x 147 cm

 


ReVers_C01
ReVers_C02
Lluís Estopiñan · lluis@estopinyan.com · www.estopinyan.com