Lluís Estopiñan

ReVers B

En aquesta sèrie, parteixo de la idea de " l'altra cara " de les coses o persones, recontextualitzo i dono nou significat a imatges i suports, i hi voldria reflexionar sobre la inestabilitat i inabastabilitat dels records.


ReVers B13
ReVers B03
ReVers B09
ReVers B04
ReVers B02
ReVers B10
ReVers B06
ReVers B05
ReVers B11
ReVers B12
ReVers B08
ReVers B01
Lluís Estopiñan · lluis@estopinyan.com · www.estopinyan.com