Lluís Estopiñan

ReVers B Series ( 15 images )

En aquesta sèrie, parteixo de la idea de " l'altra cara " de les coses o persones, recontextualitzo i dono nou significat a imatges i suports, i hi voldria reflexionar sobre la inestabilitat i inabastabilitat dels records.


ReVers B19
ReVers B18
ReVers B17
ReVers B16
ReVers B15
ReVers B13
ReVers B03
ReVers B09
ReVers B04
ReVers B02
ReVers B06
ReVers B05
ReVers B11
ReVers B12
ReVers B01
Lluís Estopiñan · lluis@estopinyan.com · www.estopinyan.com