Lluís Estopiñan

Delusion_Transfer Series ( 12 images )

"Estem permanentment vinculats a les pantalles: superfícies hipnòtiques i canviants que ens volen “informar” i entretenir, encara que algunes ens permeten també a nosaltres fer aquesta funció, de manera interactiva.

Opto per descontextualitzar un fragment ( moment ) de les imatges del programa i posar de manifest aquesta manipulació, la part il·lusòria i il·lusionista d’allò que ens arriba amb intencions sovint dissimulades però mai neutres.

La fascinació i la necessitat creada d’aquesta dependència, em porta a qüestionar-ne el rerefons i a agafar distància, adoptar un angle diferent d’observació, anul·lant el factor missatge original, i cercant-ne un de nou, emotiu plàsticament, desconstructor i explorador d’efectes plàstics interessants fins i tot en reportatges dramàtics.

La fragmentació o reiteració, movent la càmera fotogràfica, de les imatges de documentals en un vell aparell de televisió, l’evidència de la seva formació a base de línies i punts de colors bàsics, em falseja i emboira la percepció del missatge, i em fa adonar de la poca diferència que hi ha realment entre la meva imatge confosa i la que ens arriba, també interpretada, filtrada i enquadrada segons uns criteris.

Acabo usant l’aparell com a productor d’imatges primàries sense significat, a les quals puc donar-ne un de nou, plàstic i alliberador, aprofitant característiques analògiques suggerents de l’aparell i efectes pictòrics emotius de la imatge reinterpretada.

Les imatges resultants no tenen una manipulació posterior a la de l’obtenció per part de la càmera"

( del projecte "Delusion" )

En aquesta variant, les imatges de "Delusion" són transferides a un paper rugós que els fa perdre definició, i hi incorporo una intervenció pictòrica matèricament "real".


Delusion_Transfer 01
Delusion_Transfer 02
Delusion_Transfer 03
Delusion_Transfer 05
Delusion_Transfer 07
Delusion_Transfer 08
Delusion_Transfer 11
Delusion_Transfer 13
Delusion_Transfer 14
Delusion_Transfer 18
Delusion_Transfer 19
Delusion_Transfer 22
Lluís Estopiñan · lluis@estopinyan.com · www.estopinyan.com