Lluís Estopiñan

TEMPORAL / Interval temporal. 2012 Series ( 16 images )

 A la sèrie “Interval Temporal”, el motiu de rflexió és la temporalitat de l'existència humana. En aquest treball, les teles són considerades com a espai de possibilitats i recerca d’allò essencial, un espai on es fa efectiva l’acció en el temps. Acció que permet transformar: créixer i avançar; emocionar-se i emocionar, intuïr i conèixer.

  Sovint, en una lectura de l’espai pictòric anàloga al d’un text, d’esquerra a dreta, hi ha una franja blanca o negra ( el buit, allò desconegut d’abans i de després de l’existència )  a l’esquerra i a la dreta de la tela.

 Entre aquests dos límits es permet un fluir pictòric que evidencia un transcurs del temps i unes taques afegides que s’han deixat lliscar controladament descontrolades al seu lliure albir però deixant alguns petits espais de tela verge on el blanc immaculat i la seva estela suggereixen l’accés a una llum primigènia i espiritual.

  En aquest context hi ha sempre traços, regalims sinuosos: rastres de moments vitals que neixen i moren, però que han deixat enregistrat tot el seu recorregut temporal i emotiu sobre la tela.

Interval temporal és un conjunt d’acrílics sobre tela començat a partir de les emocions i reflexions arran de la mort de l'amic escultor Manel Batlle, amb qui havíem treballat el tema de la temporalitat de l'existència humana.

Les teles són considerades com a espai de possibilitats i recerca d’allò essencial, on encriptar uns moments, guanyar una petita batalla a l’oblit i la mort.

Malgrat el fort "temporal".  Lluís Estopiñan


De "Diàlegs a l'espai", al catàleg "TEMPORAL". 2012. Arnau Puig ( filòsof i crític d'art )

"Aquesta manera d’entendre l’espai com a expressió del temps, i no de les coses que són presents al món concret quotidià, ha portat l’acció creativa d’ Estopiñan a renovar el sentit de la pintura que, ara, no és el mitjà que reprodueix o recupera la realitat, o la seva memòria, sinó que expressa, concreta, fa evidents les fluctuacions dels sentiments i les emocions, n’és el seu succedani, l’equivalent estètic."

"A la pintura a què ens referíem a l’inici, hi és present i plasmat tot això. Cert, és la pintura d’Estopiñan, però ara resulta una altra pintura: és un goig plàstic ensems que una provocació a la sensibilitat per desencadenar sensacions emocionals, oimés si, per un saber extra – però tanmateix inclòs en la pintura mateixa ja que permet associacionismes diversos i diferents – captem la disposició cromàtica plena de degradats, causats pel color o provocats pel suport; d’intensitats o de veladures; de variacions de cromaticitat que retornen, després del recorregut espacial (drippings ocasionals o emocionalment volguts), a elles mateixes, però plasmades i assentades en topografies oposades en la dimensió del pla.

Diguem-ho en síntesi: Estopiñan crea ell, des del seu jo, les emocions que vol fer sentir, vol provocar en els que observen els seus espais plàstics."Interval temporal 01
Interval temporal 02
Interval temporal 03
Interval temporal 04
interval temporal 05
Interval temporal 06
Interval temporal 07
Interval temporal 08
Interval temporal 09
Interval temporal 10
Interval temporal 11
Interval temporal 12
Interval temporal 13
Interval temporal 14
Interval temporal 15
Interval_Temporal 21. 2013
Lluís Estopiñan · lluis@estopinyan.com · www.estopinyan.com